Reflexné zóny – ktoré odpovedajú prakticky všetkým orgánom ľudského tela

REFLEXOLÓGIA – ide o liečenie ochorení pomocou reflexného dráždenia príslušných miest ľudského organizmu, tzv. reflexných zón. Často sa používa masáž chodidiel a dlaní v miestach, kde sú nervové zakončenia vnútorných orgánov. Sú to miesta, tzv. reflexné body, ktoré zodpovedajú jednotlivým orgánom, funkciám a častiam tela. Hovorí sa, že na chodidlách existuje 62 akupunktúrnych bodov a 7200 nervových zakončení, ktoré prechádzajú do miechy a odtiaľ do všetkých orgánov. Stimuláciou sa telo vlastne samo lieči. Reflexológia vychádza z predpokladu, že na chodidlách nôh je uložená kompletná mapa ľudského tela. Nachádzajú sa tu zóny a reflexné body, ktoré odpovedajú prakticky všetkým orgánom ľudského tela.

reflexne_zony

MERIDIÁNY

Číňania ovládali poznanie o energetickej štruktúre človeka a vedeli, že presne tak, ako existuje krvný či lymfatický obeh, má ľudské telo i obeh energetický. Ľudský organizmus je vzájomne prepojený dvanástimi hlavnými energetickými dráhami zvanými aj meridiány. V prípade ich disharmónie nastávajú u ľudí zdravotné problémy. Naopak ich harmonizáciou postupne dochádza k uzdraveniu. Dráhami preteká energia v určitých rytmoch, ktoré sú pre každý orgán iné. Sú na povrchu tela i v jeho vnútri. Energia dráh, ktoré sú na povrchu, je skoncentrovaná do určitých akupunktúrnych bodov. Samé o sebe nie sú dokázateľné, pretože sú nehmatateľné, ale súčasná veda odpozorovala ich reálny vzťah voči jednotlivým orgánom, ako aj ovplyvňovanie priebehu konkrétnych ochorení ich aktivovaním. Reakcie v dráhach môžeme vyvolať akupunktúrou (ihlami), akupresúrou (masírovaním bodov), alebo pôsobením tepla, magnetizmu a pod.

Energiu tak môžeme v okamihu prebytku stišovať, alebo nedostatku znovu rozprúdiť. Detoxikačné náplasti priamo pôsobia na reflexné body na chodidlách nôh. Tak ako cieľom reflexných masáži je stimulácia vnútorných orgánov, podobne detoxikačné náplasti stimulujú jednotlivé orgány v ľudskom tele, podporujú celkovú rovnováhu organizmu a pôsobia liečebne.  Majú fantastický vplyv na interné zdravie človeka.


Súvisiace témy k článku: