Stres a jeho vplyv na zdravie

Je možné stres cítiť? Skutočné fakty o strese. Ako stres vzniká a čo spôsobuje v našom tele.

V poslednej dobe sa snáď každý deň stretávame so slovom stres. Možno ani neexistuje na Slovensku médium, kde by slovo stres aspoň raz za deň nespomenuli. Okrem toho nás mnohé firmy bombardujú reklamou na výrobky, ktoré zaručene odstraňujúce stres . A tak sa v tom mori informácii človek už nevie ani zorientovať. No žiaľ nie všetky informácie o strese sú pravdivé, ale často krát sú zavádzajúce a klamlivé. Preto mi dovoľte aby som sa Vám aspoň v krátkosti pokúsil otvoriť dvere do problematiky stresu.

Pri rozhovore s ľuďmi, často počujem vetu: „celý deň som v strese” alebo „som vystresovaný” . Prvú vec, ktorú by sme si mali uvedomiť je, že stres nemôžeme cítiť. Nie je to ako napr. keď sa pichneme ihlou alebo popálime ohňom. Mnohí ľudia si zamieňajú momentálne psychické napätie so stresom. Je pravdou aj to, že toto napätie môže byť príčinou stresu, ale samotným stresom to nie je! Tak čo to ten stres vlastne je? Na začiatok by sme si oprášili poznatky z biológie a doplníme ich novými faktami, aby sme mohli stresu lepšie porozumieť.

V našom tele máme nervovú sústavu a nervy máme všade. Nervy zabezpečujú, aby centrálny nervový systém mohol riadiť v našom tele všetky procesy. Spolu s nervovým systémom sa na riadení nášho tela podieľajú aj hormonálny a imunitný systém. Tieto tri systémy sa navzájom ovplyvňujú a sú nezávisle na našom vedomí a vôli. Preto sa volajú autonómne. Našim vedomím môžeme dať podnet na to, aby sme pohli rukou, no aby sa začalo tvoriť viac napr. rastových hormónov to ovplyvniť nemôžeme.

Autonómny nervový systém (nezávislý na našom vedomí) sa skladá z dvoch častí a to:

– parsympatika
– sympatika

Ak sú obe časti, sympatikus a parympatikus, v rovnováhe, alebo výkyvy v ich aktivite sú krátkodobé, dokáže sa naše telo s tým bez problémov vyrovnávať . Ale ak je jeden z nich aktívny viac ako druhý a tento stav trvá dlhodobo, začínajú sa v tele diať zmeny. Takmer vždy sa do väčšej aktivity dostáva sympatický nervový systém (sympatikus). A práve jeho zvýšená aktivita sa nazýva STRES. Tým, že sa menia pomery v nervovom systéme, automaticky sa menia aj pomery v hormonálnom a imunitnom systéme, ktoré sú vzájomne prepojené. Keďže nervový, imunitný a hormonálny systém riadia v našom tele všetko, stres sám ovplyvňuje riadenie všetkých biochemických procesov, ktoré vo vnútri tela prebiehajú. Z toho vyplýva, že neexistuje choroba, na vzniku ktorej by sa nepodieľal buď priamo alebo nepriamo stres. Takisto stres do značnej miery ovplyvňuje aj priebeh chorôb a prispieva k rôznym komplikáciám ochorení.


Súvisiace témy k článku: